• Categories
  • Search
  • Manufacturer - Tonsil

Tonsil – zakłady we Wrześni produkujące głośniki, założone w marcu 1945 roku przez dyrekcję Polskiego Radia w Poznaniu. W latach 1945–1990 działały jako przedsiębiorstwo państwowe, a w latach 1990–2004 jako spółka akcyjna, po której likwidacji produkcję pod marką Tonsilu kontynuowały spółki zależne.
This category has no products