• Categories
  • Search
  • Manufacturer - Krośnieńskie Huty Szkła

Historia firmy sięga 1923 roku, kiedy przystąpiono do budowy pierwszej huty. Produkcję uruchomiono w 1924 r., a właścicielem huty była spółka akcyjna Polskie Huty Szkła z Krakowa. Po odbudowaniu poważnie zniszczonego zakładu w latach powojennych przedsiębiorstwo rozrastało się dynamicznie. Do pierwszej fabryki dołączono Hutę Szkła Technicznego Polanka, a następnie zakład produkcyjny Krosno II. W styczniu 1958 decyzją rządową powołano przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Krośnieńskie Huty Szkła. W latach sześćdziesiątych w skład hut została włączona Huta Szkła Jasło i rozbudowano kombinat tworząc zakład Krosno III. Najmłodszym członkiem tego kombinatu jest Zakład Włókna Szklanego, oddany do użytku w 1971 r., obecnie spółka córka Krossglas SA. Lata osiemdziesiąte były ostatnim dziesięcioleciem funkcjonowania Krośnieńskich Hut Szkła w ramach gospodarki centralnie zarządzanej i pod prymatem państwa. Przedsiębiorstwo zatrudniało ponad 7000 osób, natomiast działalność produkcyjna skupiała się w sześciu zakładach, a od połowy lat 80. w siedmiu. W ówczesnej branży szklarskiej KHS były największym polskim producentem, charakteryzującym się różnorodnością produkcji. KHS odróżniała się od pozostałych przedsiębiorstw tej branży tym, że znaczna część produkcji trafiała na eksport – głównie do USA i Europy Zachodniej. Na rynkach zagranicznych KHS sprzedawały w dużej części swoje wyroby pod własną nazwą, co było rzadką praktyką wśród rodzimych producentów. Eksport obejmował 30 krajów na pięciu kontynentach, w tym do Australii i Japonii. Niestety inflacja spowodowana ucieczką od złotego i kryzys lat osiemdziesiątych odcisnęły swoje piętno na kondycji firmy i załamały produkcję. Poprawa efektywności nastąpiła jednak szybciej niż w innych polskich przedsiębiorstwach, ukazująca się certyfikatów bezpieczeństwa innymi w roku 1988 rekordową wielkością produkcji. Kontynuowano inwestycje w rozwijanie oferty hut m.in. oddano do użytku Ośrodek Wypoczynkowy w Nozdrzu, Centralną Kompresownię i Zakład Zaplecza Technicznego. W tym czasie Huty zdobyły pierwsze miejsce w konkursie Made in Poland. W październiku 1990 roku ówczesny minister przekształceń własnościowych, Waldemar Kuczyński, podpisał akt prawny tworzący spółkę akcyjną. Od tego momentu zmieniono nazwę i powstały Krośnieńskie Huty Szkła Krosno S.A. Zaczęła się sprzedaż 1. emisji akcji Krosna, a pół roku później akcje znalazły się na GPW w Warszawie jako jednej z pierwszych 5 spółek. Dopiero w 1993 r. firma wyszła z trudnej sytuacji poprywatyzacyjnej. Proces prywatyzacji nie przyniósł firmie żadnego zastrzyku kapitałowego, gdyż pieniądze ze sprzedaży akcji trafiły do kasy państwa. Wchodząc na giełdę, firma zyskała stałą i bezpłatną reklamę, jakiej nie miała żadna huta szkła w kraju. Według wyników badań w tamtym czasie większość ankietowanych kojarzyło Krosno właśnie z giełdą. Ponadto badani wiedzieli, co spółka produkuje. Giełda poprawiła również postrzeganie Krosna przez odbiorców zachodnich. KHS Krosno S.A. uzyskały też możliwość dostępu do kapitału w postaci kredytów zagranicznych i krajowych. Jednak dokonano wyłącznie formalnej prywatyzacji przez Skarb Państwa bez wcześniejszego przygotowania, tj. bez oddłużenia oraz restrukturyzacji produkcji i zatrudnienia. Ponadto dokładna analiza ówczesnej sytuacji wykazuje takie mankamenty, jak brak w początkowej fazie prywatyzacji inwestora strategicznego, który wniósłby gotowy kapitał i nowe technologie. Wszystkie te czynniki przyczyniły się do znacznego pogorszenia sytuacji spółki w początkowych latach jej funkcjonowania. Recesja w gospodarce i malejący gwałtownie popyt wymusił redukcję produkcji i zatrudnienia. W 1996 r. Analitycy CS First Boston oceniali Krosno S.A. jako stosunkowo tanią firmę w relacji do swoich zysków, które stale rosły. W 2001 roku powstała Grupa Kapitałowa Krosno. W kolejnych latach uruchomiono Regionalne Centra Dystrybucji Szkła i Ceramiki, zajmujące się sprzedażą i dystrybucją wyrobów oraz 6 salonów firmowych – Galerie Krosno zlokalizowane w najbardziej prestiżowych centrach handlowych największych polskich miast: Warszawa (Złote Tarasy i Arkadia), Poznań (Stary Browar), Łódź (Manufaktura), Kraków (Galeria Kazimierz) i Wrocław (Arkady). W 2007 roku Galerie Krosno otrzymały tytuł Modne Miejsce w kategorii Sklepy, co jest potwierdzeniem wyjątkowości tych miejsc, jak i tego, że klienci oczekują miejsca, w którym mogą kupić wysokiej jakości szkło, porcelanę, sztućce, obrusy i inne dodatki potrzebne do dekoracji stołu.