• Categories
  • Search
  • Manufacturer - Spółdzielnia Pracy Przemysłu Ludowego i Artystycznego Kamionka

Spółdzielnia Pracy Przemysłu Ludowego i Artystycznego Kamionka w małopolskiej Łysej Górze założona została w 1947 roku. Zasługa stworzenia tego zakładu przypisywana jest działaczowi społecznemu Franciszkowi Mleczce, który postanowił przekształcić tą niezelektryfikowaną nawet miejscowość w modelową wieś. Franciszek Mleczko sprowadził do Łysej Góry specjalistów ceramików, jak też niemieckie maszyny z Dolnego Śląska. Początkowo produkowano tylko proste wyroby ceramiczne. W pierwszych latach popełniano liczne błędy przy produkcji co skutkowało wieloma wybrakowanymi wyrobami. Jednak już w 1951 roku do Łysej Góry sprowadzony został Bolesław Książek, który został kierownikiem artystycznym. Pod koniec lat 50. do fabryki zaczęli zjeżdżać uzdolnieni plastycy, którzy przede wszystkim projektowali dekoracyjne płyty ceramiczne dla architektury. Przełomem, po którym wyroby z fabryki został docenione była wystawa w Pałacu pod Blachą w Warszawie w 1960 roku. Bolesław Książek odszedł na emeryturę w 1971 roku. Wraz z jego odejściem zakończono produkcję płytek elewacyjnych. Następcą Książka na stanowisku kierownika artystycznego został Jerzy Sacha. W Łysej Górze produkowano też artystyczne wyroby ze szkła. Projektantem powstających tu form szklanych był Wiesław Sawczuk, który od lat 70. współpracował z Cepelią, projektując dla Spółdzielni Kamionka w Łysej Górze. Projektując dla Łysej Góry Sawczuk tworzył silnie dekoracyjne naczynia stawiając ich funkcję użytkową na dalszym miejscu. Spółdzielnia zakończyła działalność w 1992 roku. W późniejszym okresie próbowano wznowić działalność, ale kilkuletnie wysiłki nie zakończyły się sukcesem biznesowym.