• Categories
  • Search
  • Manufacturer - Huta Szkła Wołomin

Historia Huty Szkła w Wołominie sięga roku 1905. Osobą, która wmurowała kamień węgielny pod jej budowę, był niejaki Szlama Kon, znany uprzednio jako właściciel młyna w Międzylesiu. Budowla ukończona została w rekordowym tempie, zaledwie kilku miesięcy. W jednym szklarskim piecu produkowano wówczas wyroby przeznaczone głównie na rynek rosyjski oraz dla warszawskich browarów i gorzelni. Od 1908 roku nastał tak zwany złoty okres przedsiębiorstwa, które zaczęło wytwarzać 100 rodzajów kieliszków, 60 typów spodków i 40 szampanek, co w sumie dawało zawrotną ilość 1000 wzorów. Cztery lata później dostawca dworu carskiego odznaczył Hutę medalem za jakość wyrobów. Wówczas Huta Szkła Wołomin stała się jedną z największych hut w Królestwie Polskim. W 1913 roku wybudowano drugi zakład. W hutach pod ówczesnymi nazwami Vitrum i Praca wytwarzać zaczęto butelki monopolowe, oranżadówki, opakowania perfumeryjne i apteczne. W latach 1953 – 1957 nastąpiły bardzo ważne dla przedsiębiorstwa zmiany, dzięki którym rozpoczęto wytwarzanie szkła borokrzemowego i przyjęto jego nazwę – Termisil.