• Categories
  • Search
  • Manufacturer - ZMO Jaroszów JARO SA

Historia Zakładów Materiałów Ogniotrwałych w Jaroszowie rozpoczęła się w 1870 r. wraz z uruchomieniem Kopalni Glin Ogniotrwałych w Jaroszowie, działających na bazie nowo odkrytych, bogatych złóż glin ogniotrwałych. Tuż po II wojnie światowej, w 1945 r. zakład stał się własnością polskich władz i od tamtej pory nosił nazwę Jaroszowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych.

W 1995 r. zakład został przekształcony w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, a w 1998 r. sprywatyzowany pod nazwą JARO S.A